Inschrijfformulier sponsors

Sponsorbedrag

Gelieve uw sponsor-/vriendenbedrag over te maken op NL21RABO03 09 22 01 57 t.n.v. Stichting Brabantse Disabled Open o.v.v. uw bedrijfsnaam en naam.

Bedrijfslogo

Gelieve uw bedrijfslogo in Jpeg format te mailen naar : secretaris@brabantsedisabledopen.nl