Inschrijving golfer met een handicap

De inschrijving is gesloten

Inschrijving golfers met een handicap

Vrienden van de Brabantse Disabled Open,

Op 31 augustus 2019 willen we op golfbaan de Stippelberg in de gemeente Gemert-Bakel graag weer jullie gastheer zijn voor de 12e editie van de Brabantse Disabled Open. Om de organisatie in volle gang te zetten maken we jullie hierop tijdig attent . Dit jaar is de Brabantse Disabled Open opgenomen in de NGF-Ranking.

Als we het bij ons beschikbare adressenbestand bekijken, constateren we dat het aantal kandidaat-spelers wellicht teveel zal zijn om allen deel te laten nemen. Het is dus zaak om vroeg, liefst per omgaande, in te schrijven.

De inschrijving is geldig als enerzijds het volledige inschrijfformulier is ingediend en anderzijds het inschrijfgeld van € 17,50 is overgemaakt. Het inschrijfgeld besteden we overigens aan de vrijwilligers die deze dag voor ons mogelijk maken.

Vul onderstaande gegevens in op de gevraagde manier en dan rest jullie alleen nog de tocht naar Bakel op 31 augustus a.s.  en wij maken het spektakel compleet.

Vragen, opmerkingen en suggesties: stuur een mail aan: secretaris@brabantsedisabledopen.nl  

Het deelnemersveld is vol! Helaas is de inschrijving gesloten.

Inschrijfgeld

Gaarne € 17,50 overmaken op NL21RABO 03 09 22 01 57 tnv Stichting Brabantse Disabled Open ovv je naam.  Hebben wij zowel je inschrijvingsformulier alsook je betaling ontvangen, berichten wij je dat je ingeschreven bent voor het evenement op 31 augustus 2019.